text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 629-73-2 | Producten #: H0610

1-Hexadecene


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25ML
€30.00
3   ≥20 
100ML
€90.00
1   Neem contact met ons op
500ML
€300.00
5   7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0610
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__6H__3__2 = 224.43  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 629-73-2
Reaxys registratienummer 1753401
PubChem product ID 87570987
SDBS 7740
MDL-nummer

MFCD00008991

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 4 °C
Kookpunt 285 °C
Flp 132 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.78
Brekingsindex 1.44
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P331 : GEEN braken opwekken.
P301 + P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 211-105-8
RTECS # MM0479000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2901290000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten