text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 67674-48-0 | Producten #: H1281

1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl p-Toluenesulfonate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • p-Toluenesulfonic Acid 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Ester
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Tosylate
documenten:
5G
€23.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
25G
€74.00
1   7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H1281
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__8F__6O__3S = 322.22  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 67674-48-0
Reaxys registratienummer 4530866
PubChem product ID 87561540
SDBS 52712
MDL-nummer

MFCD00039262

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 45 °C
Kookpunt 134 °C/22.5 mmHg
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 266-887-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2905299090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten