text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 106627-54-7 | Producten #: H1304

N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • Sulfo-NHS
documenten:
200MG
€26.00
9   ≥100 
1G
€84.00
9   ≥100 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H1304
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__4NNaO__6S = 217.13 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic,Heat Sensitive
CAS RN 106627-54-7
Reaxys registratienummer 6359129
PubChem product ID 125307542
SDBS 52897
MDL-nummer

MFCD00043100

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Ion exchange titration) min. 98.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2928009090
Toepassing
An Efficient Additive for Condensation Reactions

Experimental procedure: 1 (1.0 mmol), is dissolved in dry DMF (2.5 mL), then N-oxysulfosuccinimide sodium salt (250 mg, 1.17 mmol) and DCC (375 mg, 1.8 mmol) are added and the mixture is left under stirring overnight, then cooled to 4 °C and stirred for 2 h. The precipitate formed is filtered off, and the solution is diluted with EtOAc (10 mL), cooled to 4 °C overnight, filtered, and diluted with dry Et2O (200 mL). The mixture is kept at ambient temperature for 2-3 h and the desired compound is collected by filtration, washed with Et2O and dried in vacuo to give 2. To a stirring solution of 2-aminoethyl-trimethylammonium chloride (3) (69 mg, 0.5 mmol) in the mixture of pyridine (1 mL), acetonitrile (1 mL), and water (1 mL), 2 (155 mg, 0.25 mmol) is added in one portion and the mixture is stirred for 6 h, then diluted with CHCl3 (50 mL), washed with water (100 mL), brine (100 mL), dried over Na2SO4, and evaporated to dryness. The residue is dissolved in acetone (2 mL) and precipitated in Et2O to give 4 as a white solid (95 mg, 70% from 2).

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.