text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 19685-09-7 | Producten #: H1463

10-Hydroxycamptothecin


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
documenten:
1G
€200.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H1463
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__0H__1__6N__2O__5 = 364.36  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 19685-09-7
Reaxys registratienummer 3019077
PubChem product ID 354335739
MDL-nummer

MFCD02093100

Specificatie
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 267 °C
Optische rotatie 35.3° (C=0.11,CH2Cl2:MeOH=4:1)
Maximale golflengte 382 nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
RTECS # UQ0491700
Transport informatie:
UN-nummer UN1544
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2939799090
Toepassing
10-Hydroxycamptothecin: An Inhibitor of Topoisomerase I with Antitumor Activity

10-hydroxycamptothecin (10-HCPT) is an inhibitor of topoisomerase I originally isolated from the Chinese tree C. acuminata. 10-HCPT, a member of the camptothecin family, interferes with DNA synthesis by inhibiting the enzyme topoisomerase-I, and has a broad spectrum of antitumor activity and less toxicity as a camptothecins.1,2) However, 10-HCPT is insoluble in both water and physiological acceptable organic solvents and tends to change into its carboxylate form, which shows minimal antitumor activity and several unpredictable side effects.3,4) Therefore, appropriate drug delivery systems (DDS) for 10-HPCT have been developed to improve the stability of its lactone form.5,6) 10-HCPT is also an important precursor for the synthesis of the clinical useful anticancer agents, such as irinotecan [I0714]. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten