text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 131457-46-0 | Producten #: I0582

(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • (S,S)-2,2-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane
  • (S,S)-2,2'-(Dimethylmethylene)bis(4-phenyl-2-oxazoline)
documenten:
250MG
€55.00
1   ≥20 
1G
€148.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # I0582
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__2__2N__2O__2 = 334.42  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 131457-46-0
Reaxys registratienummer 4266906
PubChem product ID 87571925
MDL-nummer

MFCD00192245

Specificatie
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -151 to -173 deg(C=1, EtOH)
eigenschappen
Optische rotatie -155° (C=1,EtOH)
Brekingsindex 1.56
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten