text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 26115-70-8 | Producten #: I0602

Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • Isocyanuric Acid Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Ester
documenten:
5G
€15.00
1   Neem contact met ons op
25G
€51.00
4   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # I0602
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__4__5N__3O__1__2Si__3 = 615.86  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 26115-70-8
Reaxys registratienummer 873706
PubChem product ID 354333367
MDL-nummer

MFCD00054746

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
eigenschappen
Kookpunt 236 °C/0.2 mmHg
Flp 102 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.18
Brekingsindex 1.46
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 247-465-8
RTECS # XZ2025000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933698090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten