text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 479-92-5 | Producten #: I0656

4-Isopropylantipyrine


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-Isopropyl-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
documenten:
25G
€24.00
1   9  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # I0656
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__1__8N__2O = 230.31  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 479-92-5
Reaxys registratienummer 204533
PubChem product ID 87558404
Merck-index (14) 7871
Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 104 °C
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 2.4 g/l   17 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Acetone,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-539-2
RTECS # CD2800000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933119000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten