text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 3094-87-9 | Producten #: I0765

Iron(II) Acetate


Zuiverheid: >90.0%(T)
Synoniemen
  • Acetic Acid Iron(II) Salt
documenten:
5G
€45.00
3   ≥20 
25G
€160.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # I0765
Zuiverheid / Analysemethode >90.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__6O__4Fe = 173.93  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 3094-87-9
Reaxys registratienummer 3996045
PubChem product ID 125307293
MDL-nummer

MFCD00058909

Specificatie
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity(Potassium permanganate method) min. 90.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 221-441-7
RTECS # AI3850000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915290090
Toepassing
Iron-catalyzed direct arylation

Typical procedure: To a dried vessel under argon atmosphere, the Fe(OAc)2 (4.5 mg), bathophenanthroline (16.6 mg), crushed dry KOtBu (112 mg), iodobenzene (102 mg) and benzene (3.9 g) were added. The reaction was stirred at room temperature for 20 min and then at 80 °C for 20 h. After cooling a mixture of CH2Cl2 / hexane (1:1) (2 mL) was added, and the solution was filtered through a silica pad. The pad was then rinsed with CH2Cl2 / hexane (1:1) (15 mL). The combined solutions were concentrated and the crude mixture was purified by column chromatography (eluent: hexanes) to give biphenyl as a white solid (75 mg, 89 %).

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten