text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 14937-42-9 | Producten #: I1129

Tetra(decyl)ammonium Bromide [Reagent for Ion-Pair Chromatography]


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Tetrakis(decyl)ammonium Bromide
  • IPC-TDA-Br
documenten:
5G
€75.00
Neem contact met ons op ≥20 
25G
€220.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # I1129
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4__0H__8__4BrN = 659.02  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 14937-42-9
Reaxys registratienummer 5842649
SDBS 18317
MDL-nummer

MFCD00043166

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
Absorbance(230nm) max. 0.050
Absorbance(254nm) max. 0.040
Absorbance(400nm) max. 0.010
Melting point 86.0 to 90.0 °C
Solubility in Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 89 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 239-013-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2923900090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten