text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 82-02-0 | Producten #: K0039

Khellin


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
  • Visammin
documenten:
1G
€26.00
1   10  
5G
€81.00
1   ≥20 
25G
€265.00
3   17  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # K0039
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__1__2O__5 = 260.25  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 82-02-0
Reaxys registratienummer 263185
PubChem product ID 87571971
SDBS 16671
Merck-index (14) 5309
MDL-nummer

MFCD00005007

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 °C
Solubility in hot Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 152 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-392-8
RTECS # LV1050000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
Toepassing
Khellin: A Mild Photosensitizer

Khellin, a naturally occurring furochromone, has a chemical structure similar to a photosensitizing agent psoralen [P2077] which has been reported to be an efficient agent for treating vitiligo and psoriasis when combined with UVA irradiation. Khellin has been reported to have phototherapeutic properties that are similar to those of the psoralens, but with substantially lower phototoxic effects and DNA mutation effects. As opposed to psoralens, khellin did not induce skin phototoxicity with UVA but it induced repigmentation similar to psoralens. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten