text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 74050-98-9 | Producten #: K0051

Ketanserin


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
documenten:
200MG
€45.00
3   ≥20 
1G
€171.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # K0051
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__2H__2__2FN__3O__3 = 395.43  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 74050-98-9
Reaxys registratienummer 4913068
PubChem product ID 253661148
Merck-index (14) 5296
MDL-nummer

MFCD00083392

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 233 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 10 mg/l  
Oplosbaarheid (licht opl. in) Dimethylformamide
Oplosbaarheid (zeer licht) Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 277-680-2
RTECS # VA1411190
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Toepassing
Ketanserin: A Selective 5-HT2a Receptor Antagonist with Weak α1-Adrenoceptor Antagonistic Activity

Ketanserin is a selective 5-HT2a receptor antagonist. 5-HT receptors can be divided into some receptor subtypes. Ketanserin is used for discrimination between 5-HT receptor subtypes. Ketanserin also has weak α1-adrenoceptor antagonistic activity which may explain its antihypertensive mechanism of action. Ketanserin inhibits the effects of serotonin on platelets, and inhibits vasoconstriction caused by the catecholamine. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten