text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1077-28-7 | Producten #: L0058

DL-α-Lipoic Acid


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
  • DL-Thioctic Acid
documenten:
5G
€45.00
1   ≥40 
25G
€157.00
4   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # L0058
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__4O__2S__2 = 206.32 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive,Hygroscopic,Heat Sensitive
CAS RN 1077-28-7
Reaxys registratienummer 81851
PubChem product ID 87572024
SDBS 10401
Merck-index (14) 9326
MDL-nummer

MFCD00005474

Specificatie
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
eigenschappen
Kookpunt 165 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ethanol, Toluene
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 214-071-2
RTECS # JP1192000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Toepassing
α-Lipoic acid: A Powerful Antioxidant and a Radical Scavenger

α-Lipoic acid and its reduced form, dihydrolipoic acid [D4586], are powerful antioxidants. α-Lipoic acid also scavenges hydroxyl radicals, hypochlorous acid, peroxynitrite, and singlet oxygen. Dihydrolipoic acid is a racemic compound but the R-enantiomer is thought to be more bioavailable compared to the S-enantiomer.

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.