text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7791-03-9 | Producten #: L0379

Lithium Perchlorate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Perchloric Acid Lithium Salt
  • Lithium Cloricum
documenten:
25G
€30.00
1   ≥20 
100G
€75.00
Neem contact met ons op ≥20 
500G
€250.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # L0379
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht LiClO__4 = 106.39  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 7791-03-9
Reaxys registratienummer 3596973
MDL-nummer

MFCD00011079

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 236 °C
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H271 : Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
Voorzorgsmaatregelen P220 : Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P371 + P380 + P375 : In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 232-237-2
Transport informatie:
UN-nummer UN1479
Klasse 5.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) I
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2829190000
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten