text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 119-68-6 | Producten #: M0154

N-Methyl-2-aminobenzoic Acid


Zuiverheid: >99.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • N-Methylanthranilic Acid
documenten:
25G
€26.00
3   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0154
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__9NO__2 = 151.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 119-68-6
Reaxys registratienummer 2208135
PubChem product ID 87572253
SDBS 3506
MDL-nummer

MFCD00002424

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 178 °C(dec.)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-343-9
RTECS # CB3300000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922498590
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten