text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 587-98-4 | Producten #: M0490

Acid Yellow 36


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Metanil Yellow
documenten:
25G
€15.00
Neem contact met ons op ≥20 
500G
€97.00
3   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0490
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__1__4N__3NaO__3S = 375.38  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 587-98-4
Reaxys registratienummer 9824778
PubChem product ID 87572535
Merck-index (14) 5928
Kleurindex 13065
MDL-nummer

MFCD00007486

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 415.0 to 419.0 nm(MeOH)
Absorbance(E1%1cm) min. 500(MeOH, 415.0 to 419.0 nm)
eigenschappen
Maximale golflengte 417(MeOH) nm
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (licht opl. in) Benzene,Ether
Oplosbaarheid (zeer licht) Acetone
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P272 : Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 : Beschermende handschoenen dragen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 209-608-2
RTECS # DB7329500
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3204120090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten