text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 93-61-8 | Producten #: M0552

N-Methylformanilide


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • N-Formyl-N-methylaniline
documenten:
25G
€ 15,00
3   11  
100G
€ 30,00
1   16  
500G
€ 80,00
3   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0552
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__9NO = 135.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 93-61-8
Reaxys registratienummer 636496
PubChem product ID 87572585
SDBS 1286
MDL-nummer

MFCD00003283

Specificaties
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 14 °C
Kookpunt 243 °C
Flp 129 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.10
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-262-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2924297099
Toepassing
Formylation Reagent

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten
Veiligheidsinformatieblad (SDS) Zoeken
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

• Controleer of het productnummer dat u hebt ingevoerd correct is.

• Als uw informatie juist is en u de gevraagde SDS nog steeds niet kunt bekijken,  alsjeblieft Neem contact met ons op voor meer informatie.

Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Andere documenten