text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 89-25-8 | Producten #: M0687

3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • Monopyrazolone
  • Edaravone
  • MCI-186
documenten:
25G
€16.00
2   ≥40 
500G
€43.00
Neem contact met ons op 32  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0687
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__0N__2O = 174.20 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 89-25-8
Reaxys registratienummer 609575
PubChem product ID 87572698
SDBS 2704
Merck-index (14) 6713
MDL-nummer

MFCD00003138

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 °C
Solubility in N,N-DMF almost transparency
Suitability for cyan-analysis to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 129 °C
Kookpunt 287 °C/265 mmHg
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (licht opl. in) Benzene,Alcohol,Chloroform,Dimethylformamide
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-891-0
RTECS # UQ9625000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933199090
Toepassing
Edaravone: A Strong Free Radical Scavenger and a Powerful Antioxidant

Edaravone (MCI-186) is a strong free radical scavenger and a powerful antioxidant. There have been many reports describing that free radicals such as hydroxyl radical (·OH) play a major causative role in the development of cerebral vascular disorder resulting from ischaemia. During ischaemia or ischemic reperfusion, the hyperactivity of a metabolic system of arachidonic acid increases the production of free radicals. These free radicals peroxidize unsaturated fatty acid of cell membrane lipids leads to cell membrane injury. Besides, oxidative stress is believed to contribute to the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Edaravone inhibits lipid peroxidation, and thereby prevents oxidative damage to brain cells or neurons. Consequently, edaravone improves of neurological symptoms, and inhibits the progression of ALS. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten