text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 22204-53-1 | Producten #: M1021

(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic Acid


Zuiverheid: >99.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • (S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic Acid
  • Naproxen
documenten:
25G
€67.00
1   ≥20 
500G
€603.00
4   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M1021
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__1__4O__3 = 230.26  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 22204-53-1
Reaxys registratienummer 3591067
PubChem product ID 87572993
SDBS 19020
Merck-index (14) 6417
MDL-nummer

MFCD00010500

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 °C
Specific rotation [a]20/D +65.0 to +70.0 deg(C=1, CHCl3)
eigenschappen
Smeltpunt 155 °C
Optische rotatie 67.5° (C=1,CHCl3)
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Voorzorgsmaatregelen P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 244-838-7
RTECS # UF5275000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918999090
Toepassing
(S)-Naproxen: A Nonselective COX-1 and COX-2 Enzymes Inhibitor

(S)-Naproxen, a propionic acid derivative with a naphthalene nucleus, is a nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) and the pharmacologically active enantiomer of (±)-naproxen [M1220]. (S)-Naproxen works by reversibly inhibiting both the COX-1 and COX-2 enzymes. It had twice the potency of (S)-(+)-ibuprofen [I0549] and a longer half-life (ca. 12 hours). (S)-naproxen is a more active form than the (R)-naproxen which causes liver damage. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Life Science