text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 22122-36-7 | Producten #: M1078

3-Methyl-2(5H)-furanone


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic Acid γ-Lactone
documenten:

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M1078
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__6O__2 = 98.10  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 22122-36-7
Reaxys registratienummer 1642
PubChem product ID 87573046
SDBS 19905
MDL-nummer

MFCD00191545

Specificatie
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Kookpunt 98 °C/20 mmHg
Flp 93 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.12
Brekingsindex 1.47
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932209090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten