text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 94159-32-7 | Producten #: M2491

2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Hexanoate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Hexanoic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester
  • 5-(2-Hexanoyloxyethyl)-4-methylthiazole
documenten:
5G
€25.00
2   ≥20 
25G
€97.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M2491
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__1__9NO__2S = 241.35  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 94159-32-7
Reaxys registratienummer 191293
PubChem product ID 253661502
MDL-nummer

MFCD09032914

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 152 °C/3 mmHg
Flp 158 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.07
Brekingsindex 1.49
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 303-210-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934100090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten