text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 3939-01-3 | Producten #: M2531

Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
  • 1-Benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride
documenten:
5G
€22.00
1   ≥20 
25G
€74.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M2531
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__1__7NO__3·HCl = 283.75  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 3939-01-3
Reaxys registratienummer 4278986
PubChem product ID 253660437
MDL-nummer

MFCD00012799

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 182 °C(dec.)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 223-522-2
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933499090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten