text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 6876-37-5 | Producten #: M2589

Methylamine Hydrobromide (Low water content)


Zuiverheid: >98.0%(T)(N)
Synoniemen
  • MABr (Low water content)
  • Methylammonium Bromide (Low water content)
documenten:
1G
€35.00
1   ≥20 
5G
€113.00
4   ≥20 
25G
€360.00
Neem contact met ons op 15  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M2589
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht CH__5N·HBr = 111.97  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 6876-37-5
Reaxys registratienummer 3904510
PubChem product ID 253662480
Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 248.0 to 253.0 °C
water max. 100 ppm
eigenschappen
Smeltpunt 250 °C
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 229-981-5
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921110000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten