text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 641571-11-1 | Producten #: M2634

3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 1-[3-Amino-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylimidazole
documenten:
1G
€17.00
4   12  
5G
€62.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M2634
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__1H__1__0F__3N__3 = 241.22  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 641571-11-1
Reaxys registratienummer 11280392
PubChem product ID 253660623
MDL-nummer

MFCD11846236

Specificatie
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 130 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933299090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten