text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 927021-43-0 | Producten #: M3117

1-Methyl-1-n-octylpyrrolidinium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
documenten:
5G
€92.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
25G
€294.00
Neem contact met ons op 14  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M3117
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__5H__2__8F__6N__2O__4S__2 = 478.51  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 927021-43-0
Reaxys registratienummer 20690455
MDL-nummer

MFCD09038851

Specificatie
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity(Ion exchange titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -12 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.30
Brekingsindex 1.43
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2935909099
Toepassing
Mitiglinide Calcium: A Fast-Acting Insulin-Releasing Agent

Mitiglinide calcium (KAD-1229; s 21403) is a glitinide class non-sulfonylurea insulinotropic agent with rapid onset. More rapidly than that of sulfonylurea antidiabetics, mitiglinide inhibits ATP-gated K+ channels and thereby causes depolarization of the B-cell membrane. The depolarization leads to activation of voltage-dependent Ca channels and Ca2+ influx into the B-cell, and eventually increases insulin release. (The product is for research purpose only.)

References


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten