text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1485-00-3 | Producten #: M3390

MNS


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 3,4-Methylenedioxy-β-nitrostyrene
  • 5-(2-Nitrovinyl)-1,3-benzodioxole
  • 5-(2-nitrovinyl)benzo[d][1,3]dioxole
  • MDBN
documenten:
100MG
€71.00
Neem contact met ons op ≥20 
500MG
€250.00
Neem contact met ons op 14  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M3390
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__7NO__4 = 193.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities -20°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 1485-00-3
Reaxys registratienummer 15499
MDL-nummer

MFCD00014575

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 °C
NMR confirm to structure
eigenschappen
Smeltpunt 161 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # WL5270000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
Toepassing
MNS: A Potent Antiplatelet Agent with Tyrosine Kinase Inhibitory Activity, and a NLRP3 Inflammasome Inhibitor

MNS, the β-nitrostyrene derivative, is a potent antiplatelet agent with tyrosine kinase inhibitory activity.1,2) It has recently been reported that NLR family pyrin domain-containing protein 3 (NLRP3), a pattern recognition receptor, forms a complex called NLRP3 inflammasome in response to irritating metabolites and pathogens, and induces the production of pro-inflammatory cytokines, Interleukin (IL)-1β and IL-18. MNS has also attracted attention as a NLRP3 inflammasome inhibitor which shows anti-inflammatory activity.3,4) (The product is for research purpose only.)

References

Artikelen / Brochures

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten