text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 61-31-4 | Producten #: N0007

Sodium 1-Naphthaleneacetate


Zuiverheid: >96.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 1-Naphthylacetic Acid Sodium Salt
  • 1-Naphthaleneacetic Acid Sodium Salt
  • Sodium 1-Naphthylacetate
  • Na-NAA
documenten:
25G
38,00 €
Neem contact met ons op 18  
500G
308,00 €
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0007
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__9NaO__2 = 208.19  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 61-31-4
Reaxys registratienummer 4339981
PubChem product ID 87573421
MDL-nummer

MFCD00064967

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 96.0 area%
Purity(Ion exchange titration) min. 96.0 %(calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-504-2
RTECS # QJ1355000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916399090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten