text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 59-67-6 | Producten #: N0082

Nicotinic Acid


Zuiverheid: >99.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • Niacin
  • Pyridine-3-carboxylic Acid
  • Vitamin B3
documenten:
25G
€16.00
28   ≥40 
500G
€37.00
3   30  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0082
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__5NO__2 = 123.11 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 59-67-6
Reaxys registratienummer 109591
PubChem product ID 87573475
SDBS 7944
Merck-index (14) 6525
MDL-nummer

MFCD00006391

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 °C
Solubility in hot Water almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 238 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-441-0
RTECS # QT0525000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2936290000
Toepassing
ニコチン酸の三つの面:ビタミンB3,抗高脂血症剤,および配位高分子化合物の架橋リガンド

Nicotinic acid has three faces. The first is vitamin B3 (called niacin) which is required for the synthesis of coenzymes, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP).1) The second is an antilipemic agent which acts on the nicotinic acid receptor, inhibiting the enzyme triglyceride lipase.2-4) The last is a bridging ligand for coordination polymers which is used for the synthesis of MOF/PCP.5) For your reference, we have its analogue, acipimox [M2053]. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.