text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 6409-77-4 | Producten #: N0184

Nuclear Fast Red


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Kernechtrot
  • NFR
documenten:
1G
€34.00
5   1  
10G
€153.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0184
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__8NNaO__7S = 357.27  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 6409-77-4
PubChem product ID 87573561
Kleurindex 60760
MDL-nummer

MFCD00078493

Specificatie
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 532.0 to 536.0 nm(0.1mol/L NaOH sol.)
Absorbance(E1%1cm) min. 380(0.1mol/L NaOH sol., 532.0 to 536.0 nm)
eigenschappen
Maximale golflengte 534(0.1mol/L NaOH sol.) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 229-088-0
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922500090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten