text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 618-88-2 | Producten #: N0520

5-Nitroisophthalic Acid


Zuiverheid: >99.0%(HPLC)
Synoniemen
documenten:
25G
€20.00
Neem contact met ons op 27  
500G
€65.00
Neem contact met ons op 21  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0520
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__5NO__6 = 211.13 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 618-88-2
Reaxys registratienummer 1976587
PubChem product ID 87573845
SDBS 15585
MDL-nummer

MFCD00007254

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 261 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-568-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917398590
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.