text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 619-17-0 | Producten #: N0522

4-Nitroanthranilic Acid


Zuiverheid: >97.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 2-Amino-4-nitrobenzoic Acid
documenten:
5G
€40.00
2   ≥20 
25G
€102.00
2   18  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0522
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__6N__2O__4 = 182.14  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 619-17-0
Reaxys registratienummer 785071
PubChem product ID 87573847
SDBS 13547
MDL-nummer

MFCD00007262

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity(HPLC) min. 97.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 262 °C(dec.)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-583-5
RTECS # CB3675000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922498590
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten