text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 59045-82-8 | Producten #: N0678

(S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic Acid


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • (S)-(+)-Nipecotic Acid
documenten:
1G
€20.00
1   11  
5G
€63.00
1   3  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0678
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__1NO__2 = 129.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 59045-82-8
Reaxys registratienummer 81098
PubChem product ID 87573989
MDL-nummer

MFCD01630807

Specificatie
Appearance White powder to crystal
Optical purity(LC) min. 98.0 ee%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +6.0 deg(C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
eigenschappen
Optische rotatie 5.5° (C=5,H2O)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
Toepassing
GABA再取り込み阻害剤ニペコチン酸の低活性なエナンチオマー,(S)-(-)-ニペコチン酸

(S)-(-)-Nipecotic Acid is aγ-aminobutyric acid (GABA) reuptake inhibitor in vitro, used in scientific research. It is reported that (S)-(-)-nipecotic acid is the inactive enantiomer (distomer) of nipecotic acid [N0420 ].

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten