text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 167392-57-6 | Producten #: N0680

Ethyl (R)-3-Piperidinecarboxylate L-Tartrate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Ethyl (R)-Nipecotate L-Tartrate
  • (R)-Nipecotic Acid Ethyl Ester L-Tartrate
  • (R)-3-Piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester L-Tartrate
documenten:
5G
€78.00
1   ≥20 
25G
€298.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0680
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__5NO__2·C__4H__6O__6 = 307.30  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 167392-57-6
Reaxys registratienummer 8456721
PubChem product ID 87573991
MDL-nummer

MFCD00799538

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 158.0 °C
Specific rotation [a]20/D +9.5 to +11.0 deg(C=5, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity
eigenschappen
Smeltpunt 157 °C
Optische rotatie 10.3° (C=5,H2O)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten