text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 833486-94-5 | Producten #: N0824

2-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 2-(4-Amino-3-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
  • 4-Amino-3-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester
documenten:
1G
€83.00
4   13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0824
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__1__7BN__2O__4 = 264.09 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 833486-94-5
Reaxys registratienummer 10778132
PubChem product ID 87560450
MDL-nummer

MFCD06795680

Specificatie
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 171 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Dimethylformamide
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten