text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7119-95-1 | Producten #: N0965

1-Nitropyrazole


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
5G
61,00 €
1   11  
25G
195,00 €
1   21  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0965
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__3N__3O__2 = 113.08 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 7119-95-1
Reaxys registratienummer 111934
PubChem product ID 354334206
MDL-nummer

MFCD00015894

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 94 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933199090
Toepassing
ニトロ化剤

Experimental procedure: Toluene (9.2 g, 0.1 mol) and 1-nitropyrazole (1.14 g, 0.01 mol) are dissolved in dichloromethane (50 mL). Into this solution, a solution of triflic acid (0.75 g, 0.01 mol) in dichloromethane (10 mL) is added. The reaction mixture is vigorously stirred at 25 °C under a dry nitrogen atmosphere. After 10 h the reaction mixture is quenched with ice-water and extracted with ether (2 x 50 mL). The ethereal extract is washed with sodium bicarbonate solution (5%, 25 mL) and brine and dried over anhydrous MgSO4. The ether is evaporated and the residue distilled to yield a mixture of nitrotoluenes (1.16 g, 92%).

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.