text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 14444-77-0 | Producten #: O0187

Diethyl Phenyl Orthoformate


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • Diethoxy(phenoxy)methane
  • Orthoformic Acid Diethyl Phenyl Ester
documenten:
5G
€75.00
1   ≥20 
25G
€184.00
2   5  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # O0187
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__1H__1__6O__3 = 196.25  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 14444-77-0
Reaxys registratienummer 1872634
PubChem product ID 87574186
SDBS 22408
MDL-nummer

MFCD00009228

Specificaties
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -26 °C
Kookpunt 104 °C/9.8 mmHg
Flp 65 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.02
Brekingsindex 1.48
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 238-421-9
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915130090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten
Veiligheidsinformatieblad (SDS) Zoeken
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

• Controleer of het productnummer dat u hebt ingevoerd correct is.

• Als uw informatie juist is en u de gevraagde SDS nog steeds niet kunt bekijken,  alsjeblieft Neem contact met ons op voor meer informatie.

Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Andere documenten