text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2896-70-0 | Producten #: O0266

4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl Free Radical


Zuiverheid: >95.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 4-Oxo-TEMPO Free Radical
documenten:
5G
€75.00
2   ≥20 
25G
€200.00
1   18  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # O0266
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__6NO__2 = 170.23  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 2896-70-0
Reaxys registratienummer 1818579
PubChem product ID 87574255
MDL-nummer

MFCD00006187

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Purity(Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 37 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 220-778-7
RTECS # TN9200000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten