text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 135-88-6 | Producten #: P0198

N-Phenyl-2-naphthylamine


Zuiverheid: >97.0%(N)
Synoniemen
  • 2-Anilinonaphthalene
documenten:
25G
€17.00
1   Neem contact met ons op
500G
€153.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0198
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__6H__1__3N = 219.29  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 135-88-6
Reaxys registratienummer 2211188
PubChem product ID 87574444
SDBS 2662
MDL-nummer

MFCD00004052

Specificatie
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity(with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 110.0 °C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
eigenschappen
Smeltpunt 108 °C
Kookpunt 237 °C/15 mmHg
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Alcohol,Benzene,Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-223-9
RTECS # QM4550000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921450090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten