text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 117-81-7 | Producten #: P0297

Bis(2-ethylhexyl) Phthalate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Di(2-ethylhexyl) Phthalate
  • Dioctyl Phthalate
  • Phthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
  • Phthalic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester
  • Phthalic Acid Dioctyl Ester
  • DEHP
Bekijk alles
documenten:
25G
€15.00
8   ≥20 
500G
€23.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0297
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__4H__3__8O__4 = 390.56  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 117-81-7
Reaxys registratienummer 1890696
PubChem product ID 87574529
SDBS 2266
Merck-index (14) 2864
MDL-nummer

MFCD00009493

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -50 °C
Kookpunt 361 °C
Flp 218 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.99
Brekingsindex 1.49
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 0.285 mg/l   24 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Benzene,Ether,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H360FD : Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-211-0
RTECS # TI0350000
Transport informatie:
UN-nummer UN3082
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917320000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten