text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 26412-87-3 | Producten #: P0998

Pyridine - Sulfur Trioxide Complex


Zuiverheid: >95.0%(T)
Synoniemen
  • Sulfur Trioxide - Pyridine Complex
documenten:
25G
€16.00
1   ≥20 
100G
€42.00
4   ≥20 
500G
€148.00
17   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0998
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__5N·SO__3 = 159.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 26412-87-3
Reaxys registratienummer 3704116
PubChem product ID 87575111
MDL-nummer

MFCD00012437

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(Ethanolysis Method) min. 95.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 247-683-3
Transport informatie:
UN-nummer UN3261
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933310000
Toepassing
TCI Practical Example: Synthesis of the Aldehyde Utilizing the Parikh-Doering Oxidation

Parikh-Doering酸化によるアルデヒドの合成

Used Chemicals

Procedure

To a solution of 3,5-dibenzyloxybenzyl alcohol (1.0 g, 3.1 mmol), N,N-diisopropylethylamine (2.7 mL, 15.6 mmol, 5.0 equiv), and DMSO (2.22 mL, 31 mmol, 10 equiv) in dichloromethane (10 mL) was added SO3·Py (1.49 g, 9.4 mmol, 3.0 equiv) at 0 °C. The reaction mixture was stirred at same temperature for 1 hour and quenched with Na2S2O3 aq. (20 mL) was added to the reaction mixture. The aqueous layer was extracted with dichloromethane (20 mL) and washed brine. The organic phase was concentrated under reduced pressure and the residue was purified by column chromatography (ethyl acetate:hexane = 0:1 - 1:1 on silica gel) to give 3,5-dibenzyloxybenzaldehyde as a white solid (850 mg,y. 85%).

Experimenter’s Comments

The reaction mixture was monitored by LC.
This reaction produces dimethyl sulfide, which gives off a bad smell. So that it is recommended to treat this reaction in a fume hood.

Analytical Data

3,5-dibenzyloxybenzaldehyde

1H NMR (270 MHz, CDCl3); δ 9.90 (s, 1H), 7.45-7.32 (m, 10H), 7.12 (d, J = 2.1 Hz, 2H), 6.87 (t, 1H, J = 2.1 Hz), 5.93 (s, 4H).

Lead Reference

Other References


Toepassing
with DMSO or LiAlH4

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten