text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 101-26-8 | Producten #: P1339

Pyridostigmine Bromide


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium Bromide
documenten:
5G
€76.00
2   10  
25G
€242.00
2   16  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1339
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__3BrN__2O__2 = 261.12  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 101-26-8
Gerelateerde CAS RN 155-97-5
Reaxys registratienummer 3764573
PubChem product ID 87575426
Merck-index (14) 7977
MDL-nummer

MFCD00079283

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 154 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Chloroform
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Benzene,Acetone,Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 : Dodelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-929-9
RTECS # UU5270000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
Toepassing
Pyridostigmine Bromide: A Reversible Cholinesterase Inhibitor

Pyridostigmine bromide is a reversible cholinesterase inhibitor which inhibits the hydrolysis of acetylcholine (ACh) by competitive reversible binding to acetylcholinesterase (AChE). Pyridostigmine bromide is not through to enter the brain in significant amounts, and mainly activates peripheral cholinergic nervous system by increasing the concentration of ACh in the nerve through reversible inhibition of its hydrolysis by AChE. Pyridostigmine bromide is used for symptomatic treatment of myasthenia gravis and has been applied as a prophylaxis against nerve agents. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten