text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 14639-25-9 | Producten #: P1347

Chromium(III) Pyridine-2-carboxylate


Zuiverheid: >96.0%(T)
Synoniemen
  • Chromium(III) Picolinate
  • Picolinic Acid Chromium(III) Salt
  • Pyridine-2-carboxylic Acid Chromium(III) Salt
documenten:
5G
€53.00
1   15  
25G
€171.00
2   17  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1347
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__1__2CrN__3O__6 = 418.31  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 14639-25-9
Reaxys registratienummer 456376
PubChem product ID 87575434
Merck-index (14) 2236
MDL-nummer

MFCD00068715

Specificatie
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity(Iodometric Titration) min. 96.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # US5647790
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten