text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2622-08-4 | Producten #: P1416

Tri-o-tolyl Phosphite


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • Phosphorous Acid Tri-o-cresyl Ester
  • Phosphorous Acid Tris(2-methylphenyl) Ester
  • Phosphorous Acid Tri-o-tolyl Ester
  • Tri-o-cresyl Phosphite
  • Tris(2-methylphenyl) Phosphite
documenten:
1G
€58.00
Neem contact met ons op ≥20 
5G
€194.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1416
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__2__1O__3P = 352.37  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 2622-08-4
Reaxys registratienummer 1892738
PubChem product ID 87575493
MDL-nummer

MFCD00014911

Specificatie
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Kookpunt 238 °C/11 mmHg
Soortelijk gewicht (20/20) 1.14
Brekingsindex 1.58
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 220-068-7
RTECS # TH1050000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931499090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten