text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 125-33-7 | Producten #: P1906

Primidone


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
  • 5-Ethyl-5-phenylhexahydropyrimidine-4,6-dione
  • 2-Deoxyphenobarbital
documenten:
5G
€27.00
1   ≥20 
25G
€74.00
1   4  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1906
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__1__4N__2O__2 = 218.26  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 125-33-7
Reaxys registratienummer 218034
PubChem product ID 125307742
Merck-index (14) 7746
MDL-nummer

MFCD00038662

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 281 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Dimethylformamide
Oplosbaarheid (zeer licht) Ethanol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-737-0
RTECS # UV9100000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933790090
Toepassing
Pharmacology study

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten