text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 25152-49-2 | Producten #: R0186

Rhodamine 19


Zuiverheid: >97.0%(HPLC)
Synoniemen
documenten:
200MG
€75.00
Neem contact met ons op 12  
1G
€200.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # R0186
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__6H__2__6N__2O__3 = 414.51  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 25152-49-2
Reaxys registratienummer 1670174
MDL-nummer

MFCD09056722

Specificatie
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity(HPLC) min. 97.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Molar extinction coefficient min. 13000(MeOH, 516.0 to 521.0nm)
eigenschappen
Smeltpunt 299 °C
Maximale golflengte 519(MeOH) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 246-666-8
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3204900090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten