text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 123441-03-2 | Producten #: R0250

Rivastigmine


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ethyl(methyl)carbamate
  • Ethylmethylcarbamic Acid 3-[(S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester
documenten:
1G
€170.00
Neem contact met ons op 3  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # R0250
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__2__2N__2O__2 = 250.34  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 123441-03-2
Reaxys registratienummer 7875788
MDL-nummer

MFCD00871496

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation -31.0 to -35.0deg (C=1, ethanol)
NMR confirm to structure
eigenschappen
Kookpunt 135 °C/0.26 mmHg
Flp 145.0 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.03
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ethanol,Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
RTECS # FA9546000
Transport informatie:
UN-nummer UN2810
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2924297099
Toepassing
Rivastigmine: A Dual Inhibitor of Acetylcholinesterase (AChE) and Butyrylcholinesterase (BuChE)

Rivastigmine is an inhibitor of two cholinesterase enzymes, acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BuChE). Rivastigmine activates central cholinergic nervous system by increasing the concentration of acetylcholine (ACh) in brain through reversible inhibition of its hydrolysis by AChE and BuChE. For comparison, another cholinesterase inhibitor, donepezil hydrochloride [D4099] shows high selectivity for AChE over BuChE. In clinical, its tartrate [R0093] is used for the treatment of Alzheimer’s disease. (The product is for research purpose only.)

References


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten