text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 349-76-8 | Producten #: T1546

3'-(Trifluoromethyl)acetophenone


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • 3-Acetylbenzotrifluoride
documenten:
5G
€31.00
1   12  
25G
€119.00
1   17  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T1546
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__7F__3O = 188.15 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 349-76-8
Reaxys registratienummer 640151
PubChem product ID 87577305
SDBS 21485
MDL-nummer

MFCD00000391

Specificatie
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Kookpunt 199 °C
Flp 83 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.26
Brekingsindex 1.46
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 206-490-4
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914790090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten