text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 95010-17-6 | Producten #: T2498

2,4,6-Trivinylboroxin - Pyridine Complex


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Trivinylcyclotriboroxan - Pyridine Complex
documenten:
1G
70,00 €
Neem contact met ons op 23  
5G
272,00 €
1   37  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T2498
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__9B__3O__3·C__5H__5N = 240.67 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 95010-17-6
Reaxys registratienummer 6787731
PubChem product ID 87560015
MDL-nummer

MFCD03839440

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 51 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Toepassing
Synthesis of Styrene Derivatives

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten