text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 9005-65-6 | Producten #: T2533

Tween 80 (=Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate) [for Biochemical Research]


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate
documenten:
5G
€16.00
1   ≥20 
25G
€25.00
10   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T2533
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 9005-65-6
PubChem product ID 87560419
Merck-index (14) 7582
MDL-nummer

MFCD00082107

Specificatie
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Water max. 4.0 %
Acid Value max. 2.0
Saponification Value 45.0 to 55.0
Suitability for protein-analysis to pass test
eigenschappen
Smeltpunt -25 °C
Flp 295 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.08
Brekingsindex 1.47
oplosbaarheid in water Completely miscible
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Toluene,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # WG2932500
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3402130090
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten