text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 322-79-2 | Producten #: T3601

Triflusal


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Acetyl-4-(trifluoromethyl)salicylic Acid
  • 2-Acetoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid
  • Drisgen
documenten:
250MG
€234.00
1   4  
1G
€656.00
1   10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T3601
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__7F__3O__4 = 248.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 322-79-2
Reaxys registratienummer 2945374
PubChem product ID 354335089
Merck-index (14) 9688
MDL-nummer

MFCD00866793

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 96.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 115 °C
Maximale golflengte 297(H2O) nm
oplosbaarheid in water Insoluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 206-297-5
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918290090
Toepassing
Triflusal: An Antiplatelet Aggregation Agent

Triflusal is an antiplatelet aggregation agent having a trifluoromethyl group at the 4-position. It is metabolized to 2-hydroxy-4-trifluoromethylbenzoic acid (HTB) which inhibits cyclogxygenase-1 (COX-1) in platelets. Furthermore, both triflusal and HTB are also able to increase cyclic adenosine monophosphate (cAMP) [A2381] levels in platelets through inhibition of platelet phosphodiesterases which regulate intracellular cAMP levels. Moreover, triflusal enhances the production of NO by neutrophils via stimulation of the constitutive activity of nitric oxide (NO) synthase (cNOS). It is considered that triflusal shows the antiplatelet aggregation activity by these actions. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten