text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: | Producten #: T3854

TMB [for ELISA] (Ready-to-use solution)


Zuiverheid:
Synoniemen
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine [Soluble chromogenic substrate for ELISA] (Ready-to-use solution)
documenten:
100ML
€62.00
5   10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

Product Information
Volume : 100 mL

Description
This product is supplied as a ready-to-use solution containing 3,3',5,5'-Tetramethyl -benzidine (TMB) and hydrogen peroxide for ELISA. When this product reacts with horseradish peroxidase (HRP), a blue colored soluble reaction product appears. Its absorbance can be measured at 650 nm. After terminating the reaction by adding hydrochloric acid, the reaction product becomes yellow and its absorbance can be measured at 450 nm.

Direction for Use
The following steps are for a 96-well plate format.
1. Bring TMB solution (Product No. T3854) to room temperature.
2. Gently mix the TMB solution (Product No. T3854).
3. Add 100uL of TMB solution (Product No. T3854) to each well.
4. Incubate the plate at room temperature for 30 minutes.
5. To terminate the reaction, add 100uL of 1 N HCl (Product No. H1202) to each well.
6. Within 1 hour of terminating the reaction, measure the absorbance of each well at 450 nm.

Storage
The product should be stored at 4 ºC, and used within 6 months.
Precipitations sometimes arise, but they do not affect the quality.

Related Products
T3855 TMB (Ready-to-use solution) [for Western blotting]
T2573 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine [for Biochemical Research]
H1202 Hydrochloric Acid (1mol/L)
H1621 Horseradish Peroxidase Maleimide Conjugate
A3075 Anti-6xHis Monoclonal Antibody (6A12) HRP Conjugate
A3187 Anti-Protein A Chicken Polyclonal Antibody HRP Conjugate
A3195 Anti-α Gal Chicken Polyclonal Antibody HRP Conjugate
G0407 Goat Anti-Mouse IgG HRP Conjugate
G0417 Goat Anti-Mouse IgM HRP Conjugate
G0418 Goat Anti-Rabbit IgG HRP Conjugate
P2466 Protein A HRP Conjugate
S0972 Streptavidin HRP Conjugate
S0999 Sheep Anti-Chicken IgY HRP Conjugate

Artikel # T3854
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Peroxidase detection test to pass test
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3822190090
Toepassing
TMB [for ELISA] (Ready-to-use solution)

References

  • Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York
    • E. Harlow and D. Lane., Antibodies, A Laboratory Manual, 1988, p404, p506, p594


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.